P R A V I L A O POCTUPKU SPROVOЪENJA USMENOG JAVNOG NADMETANJA — LICITACIJE ZA PRODAJU  RASHODOVANIH NEUPOTREBLJAVANIH REZERVNIH DELOVA IZ MAGACINA RADIONICE U VLASNIŠTVU JKP“NAISSUS“NIŠ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP “Naissus“ Niš, broj 20942/1-5 od 29.07.2020. godine, čiji je sastavni deo Specifikacija br.2 rashodovanih neupotrebljenih rezervnih delova iz magacina radionice, Komisija za otuđenje rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice, formirana odlukom v.d  direktora JKP “Naissus“ Niš, br. 3495/1 kao i njenom izmenom br. 3495/2 od 27.04.2022. godine, dana 17.05.2022. objavljuje

  1. PROCES PRODAJE

Pravila o postupku sprovođenja usmenog javnog nadmetanja – licitacije – za prodaju rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš (u  dapem  tekstu: Pravila), ypeđyjy postupak i način javnog nadmetanja, a namegnjen je učesnicima zainteresovanim za kupovinu  rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš. Opis (izvod iz Pravila) dat je u javnom oglasu i na internet stranici JKP“Naissus“ Niš pod odeljkom Informacije/Vesti (https://jkpnaissus.co.rs/vesti). Pravni osnov za sticanje vlasništva nad rashodovanim neupotrebljavanim  rezervnim delovima iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš koja su predmet usmenog javnog nadmetanja (licitacije), odnosno kupoprodaje, predstavljaće Ugovor o kupoprodaji koji će potpisati dve strane: Učesnik koji na javnom nadmetanju (licitaciji) ponudi najvišu cenu i Prodavac.

2. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UČESNIKE

Pravni subjekti kojima nije dozvoljeno da podnesu prijavu su pravna lica koja prema JKP“Naissus“ imaju dospele obaveze neizmirene do dana  podnošenja prijave za učešće na licitaciji. Takve prijave će biti odbačene.

Ustanovljene su početne cene za rashodovane neupotrebljavane rezervne delove iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš koja su predmet licitacije, a navedene su u okviru tač. 3 – predmet prodaje, ovih Pravila.

U ovom procesu licitacije nije mogyća prodaja za iznos niži od naznačene početne prodajne cene. Kupac, ugovoreni iznos plaća u roku od 5 (pet) dana od dana održane prodaje, što će biti ypeđeno Ugovorom o kupoprodaji. Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju  rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš , javi samo jedan ponuđač rashodovani neupotrebljavanih rezervni delovi iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš se može prodati tom ponuđaču. Troškove transporta i druge troškove snosi kupac.

Ako se rashodovani neupotrebljavani rezervni delovi ne prodaju na prvom usmenom javnom nadmetanju određuje se i zakazuje sledeće, u roku od minimum 8 (osam) dana od dana održavanja prvog usmenog javnog nadmetanja.

3. PREDMET  PRODAJE

Predmet prodaje su rashodovani neupotrebljavani rezervni delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš  i to:

2. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UČESNIKE

Pravni subjekti kojima nije dozvoljeno da podnesu prijavu su pravna lica koja prema JKP“Naissus“ imaju dospele obaveze neizmirene do dana  podnošenja prijave za učešće na licitaciji. Takve prijave će biti odbačene.

Ustanovljene su početne cene za rashodovane neupotrebljavane rezervne delove iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš koja su predmet licitacije, a navedene su u okviru tač. 3 – predmet prodaje, ovih Pravila.

U ovom procesu licitacije nije mogyća prodaja za iznos niži od naznačene početne prodajne cene. Kupac, ugovoreni iznos plaća u roku od 5 (pet) dana od dana održane prodaje, što će biti ypeđeno Ugovorom o kupoprodaji. Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju  rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš , javi samo jedan ponuđač rashodovani neupotrebljavanih rezervni delovi iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš se može prodati tom ponuđaču. Troškove transporta i druge troškove snosi kupac.

Ako se rashodovani neupotrebljavani rezervni delovi ne prodaju na prvom usmenom javnom nadmetanju određuje se i zakazuje sledeće, u roku od minimum 8 (osam) dana od dana održavanja prvog usmenog javnog nadmetanja.

3. PREDMET  PRODAJE

Predmet prodaje su rashodovani neupotrebljavani rezervni delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ Niš  i to:

Red brŠifra i naziv artiklaKoličinaPočetna cena
1   Art. broj I02071 – uložak filtera hidraulike JCB 3D56,907.45
2   Art. broj I02074 – uzengija prednjeg gibnja Mercedes 12/13 5217.78
3   Art. broj I02077 – uložak dizne JCB1016,952.07
4   Art. broj I02092 – uložak filtera za vazdu  7.03 JCB  238.37
5   Art. broj I02093 – uložak filter 32/203703 JCB119.19
6   Art. broj I02094 – uložak filtera za hidrauliku 581/018014191.87
7   Art. broj I02098 – filter ulja JCB 3D 32/30030183,683.98
8   Art. broj I02107 –  crevo V2HP 16×850 11,100.00
9   Art. broj I02155 crevo V216x150011,450.00
10   Art. broj I02297 –  filter hidrauličke pumpe prim. JCB330,558.51
11   Art. broj I02329 –  filter kabine VAZ 4CX651,517.62
12   Art. broj I02337 –  hilzne 098h988 JCB stari 420,845.20
13   Art. broj I02338 –  habajući prsten JCB 4227.56
14   Art. broj I02341 –  hidrauličko crevo NP 25×78071,343.12
15   Art. broj I02346 –  hladnjak 109/57501 JCB1191.87
16   Art. broj I02354 –  crevo NP 13×560 JCB3949.78
17   Art. broj I02355 –  crevo V2 13×1000 1921.57
18   Art. broj I02358 – crevo 16dž650 JCB41,592.56
19   Art. broj I02362 – crevo 16h80031,007.34
20   Art. broj I02363 – crevo 25h7601537.25
21   Art. broj I02371 – crevo V2 NP 16×90031,007.34
22   Art. broj I02378 – crevo 16h25601278.22
23   Art. broj I02390 crevo 32h500 FAP2176.52
24   Art. broj I02394 – crevo V4HP 32×540 MORO212,414.26
25   Art. broj I02395 – crevo V4HP 32×240 MORO14,461.07
26   Art. broj I02397 – crevo usisno za vazduh KRAMER22,421.45
27   Art. broj I02404 – crevo V2HP 16h160045,142.24
28   Art .broj I02410 – crevo V2HP..16h68021,611.74
29   Art. broj I02412 – crevo 25h146043,261.86
30   Art. broj I02413 – crevo V2HP 16h9501863.43
31   Art. broj I02420 – crevo NP 20 L-2000 JCB1191.87
32   Art. broj I02421 – crevo za podmazivanje 629/03000 3D12,314.96
33   Art. broj I02422 – crevo V2HP 19h95011,055.31
34   Art. broj I02426 – crevo vis. prit. NP 6h500 JCB6575.62
35   Art. broj I02428 – crevo V2HP 16h2450 26,485.34
36   Art. broj I02430 – crevo  V2HP 13h235042,977.88
37   Art. broj I02431 – crevo  V2HP 16h205011,582.96
38   Art. broj I02433 – crevo hidraulike 16h12005959.37
39   Art. broj I02435 – crevo V2H2 32h103015,007.91
40   Art. broj I02439 – crevo V2HP 16h224012,906.89
41   Art. broj I02441 – crevo 25h185015,324.50
42   Art. broj I02445 – crevo V2HP 13h930163.18
43   Art. broj I02452 – cevčica goriva 86 k 541 JCB128.78
44   Art. broj I02454 – crevo 611/00600 JCB4383.75
45   Art.broj  I02455 – crevo 7h2030 JCB2757.90
46   Art. broj I02456 – crevo 13h8302633.18
47   Art. broj I02460 – čaura JCB 3D295.94
48   Art. broj I02461 – čaure osovine tegova 02/310146 JCB47,195.28
49   Art. broj I02463 – čaure klipnjače JCB43,016.28
50   Art. broj I02467 – čaura 106/85601 JCB stari119,049.25
51   Art. broj I02477 – čaura 8 JCB 3D219.19
52   Art. broj I02478 – čaura 930005023 MORO1522,593.15
53   Art. broj I02479 – čaura osovine prednjeg trapa 3D2110.14
54   Art. broj I02480 – čaura 7 JCB 3D438.38
55   Art. broj I02482 – čaura osovine prednjeg trapa 1209101 3D2732.96
56   Art. broj I02483 –čaura 5 JCB 3D19.59
57   Art. broj I02486 –čaura 4 JCB 3D438.38
58   Art. broj I02487–čaura 3 JCB 3D219.19
59   Art. broj I02501–čaura osovine kašike 808/00229 3D77,454.30
60   Art. broj I02507–čaura 988/00105 male pesnice 3D4383.75
61   Art. broj I02512– čep osovine filc JCB stari6264.79
62   Art.broj I02696 –lanac 3/8 MORO1320.00
63   Art. broj I02697 – članak za lanac 3/8 MORO4128.00
64   Art. broj I02841 –uložak filtera ulja 3D1550.85
65   Art. broj I03485 –alat za presovanje gumice JCB10.96
66   Art. broj I03507 – kalibrisani lim JCB7112.82
67   Art. broj I03534 – bakarna šajbna dizne JCB6702.78
68   Art. broj I03536 – bakarne Cu cevčice 22,5h27,2 JCB1214.90
69   Art. broj I03551– ventil hidraulike 928/01300 JCB1287.81
70   Art. broj I03561 – ventil hidraulike 108/5455500 3D1287.81
71   Art. broj I03562 – ventil usisni 3D42,175.85
72   Art. broj I03564– ventil mot usisni 3D4314.10
73   Art. broj I03567 – ventil mot izduvni 3D4252.47
74   Art. broj I03572– ventil pomoćni 3D26,994.96
75   Art. broj I03574 – ventil razvodnika 3D47,414.00
76Art. broj I03582– ventil 2578007200 3D13,719.57
77 Art. broj I03587 – ventil pritiska 25/800200 3D134,853.91
78Art. broj I03589 – ventil razvodni 3D33,707.01
79Art. broj I03613– gumeno crevo 702000006-3 3D147.97
80Art. broj I03620 – gumice 21h29h4 JCB70335.72
81Art. broj I03630 – gumeni prsten JCB 3D4383.72
82Art. broj I03652gumice O prsten 1346420 JCB2234.09
83   Art. broj I03655 – gumice razvod 31/00145 3D720,791.47
84   Art broj I03656 – gumice ventila 3D122,320.80
85   Art.broj I03658- gumice ventila JCB7248.15
86   Art.broj I03668- gumica  pumpe JCB18.06
87   Art.broj I03679- gumice raz upravljač JCB11,654.43
88   Art.broj I03680- gumice za hilzne JCB81,277.36
89   Art.broj I03696- držač četkice anlasera 37N  JCB 3D195.94
90   Art.broj I03717- disk kvačila lamela 3D11,566.08
91   Art.broj I03721- dihtung 6806-002-0 MORO4230.24
92   Art.broj I03722- semering 92-1002-00 MORO86,393.20
93   Art.broj I03723- gumica 92-1003-062 MORO1105.53
94   Art.broj I03724- osigurač  622-0001 MORO424,406.36
95   Art.broj I03725- semering 6855-0004-0 MORO417,191.92
96   Art.broj I03726- gumica 92-1003H13W MORO3345.36
97   Art.broj I03727- gumica 92-1003-188 MORO3590.01
98   Art.broj I03728- čaura 6100-0099 MORO13,285.84
99   Art.broj I03729- podloška 96-3005-000 MORO4901.80
100   Art.broj I03730- gumice 92-1003-236 MORO102,609.40
101   Art.broj I03731- gumica 92100 3500 MORO2264.78
102   Art.broj I03732- čaura 622200010 MORO48,193.04
103   Art.broj I03733- met podmetač 6850-0055-0 MORO2779.00
104   Art.broj I03734- pločice vent 6320-0035-0 MORO45,612.32
105   Art.broj I03736- elastična čaura 3D52,129.80
106   Art.broj I03745- žljebasta ploča 446/01317 3D48,415.60
107   Art.broj I03746- žljebasta ploča 446/01316 3D117,117.08
108   Art.broj I03747- žičani prsten 446/01313 3D13,649.44
109   Art.broj I03749-. žljebasta ploča 440/01310 3D32,662.23
110   Art.broj I03763- zaptivač filtera 3D2721.44
111   Art.broj I03769- zaptivač JCB 3D12345.36
112   Art.broj I03771- zaptivač gumice  3D147.97
113   Art.broj I03778- zupčanik poluosovine FAP132287.80
114   Art.broj I03796- zaptivač uloška filtera 3D75,775.35
115   Art.broj I03799- zaptivač 2411/3013 3D4383.72
116   Art.broj I03807- zavrtanj tegova 3D82,824.32
117   Art.broj I03809- zaptivač 991/0001 JCB 3D195.94
118   Art.broj I03822- zupčanik zamajca 3D12,422.41
119   Art.broj I03828- zaptivač pumpe 03/101603 JCB 3D147.97
120   Art.broj I03829- zaptivač 48-12  KRAMER195.94
121   Art.broj I03830- zaptivač 988/00115 JCB 3D3287.79
122   Art.broj I03832- zap razvodnika 990/391 3D15,569.14
123   Art.broj I03835- zaptivke cilindra 3D58,754.25
124   Art.broj I03843- zupčanik  II   III  3D136,561.59
125   Art.broj I03847-  zupčanik okretnice 103/2487 3D1232,488,93
126   Art.broj I03867- zaptivač 3D6777.06
127   Art.broj I03871- zaptivač cilindra 3D223,024.88
128   Art.broj I03872- zaptivač poluosovine JCB180.59
129   Art.broj I03883- zaptivač pumpa upravljača 3D1171.92
130   Art.broj I03884- konusno tanjirasti zupčanik JCB15,947.33
131   Art.broj I03885- zaptivač motora 3D1413.68
132   Art.broj I03894- zaptivač 2411/4009  JCB3287.79
133   Art.broj I03895- zaptivač 2411/5105 JCB6575.58
134   Art.broj I03896- zaptivač  2411/7211 JCB195.94
135   Art.broj I03898- zaptivač 177400303  3D195.94
136   Art.broj I03903- zaptivna grana ploča 3D22,551.92
137   Art.broj I03927- klizač cilindra 3D62,388.78
138   Art.broj I03946- krst karadana JCB  3D92,901.15
139   Art.broj I03958- kraj spone L107/02301 3D17,324.59
140   Art.broj I03959- klackalica motora  3D86,232.00
141   Art.broj I03972- klipovi sa karikama  3D482,041.48
142   Art.broj I03974- kandžasta spojka 446/01305 3D120,192.82
143   Art.broj I03976- klipnjača  3D4102,740.84
144   Art.broj I03986- klip prsten karika  3D11,331.61
145   Art.broj I03988- konusno tanj zupčanik 458/70037124,847.68
146   Art.broj I04018- komanda za kopanje 920/00934 3D116,606.70
147   Art.broj I04019- komanda za kopanje 920/00294 3D119,879.10
148   Art.broj I04021- komanda za kopanje 920/00286 3D118,618.49
149   Art.broj I04022- komanda za kopanje 920/00352 3D29,564.92
150   Art.broj I04027- komanda za kopanje 3D114,563.24
151   Art.broj I04039- krstkardana 0 4712,897.97
152   Art.broj I04044- klackalica 02/300030 JCB  3D81,534.96
153   Art.broj I04075- ležaj 446/01505  3D110,230.72
154   Art.broj I04081- ležaj 446/00215  3D27,770.90
155   Art.broj I04084- lučni zaptivač   3D4628.20
156   Art.broj I04103- ležaj 446/00208  3D17,848.61
157   Art.broj I04108- ležaj 446/01504  3D15,382.61
158   Art.broj I04121- ležaj radilice ležeći  3D1349.21
159   Art.broj I04122- ležaj radilice leteći   3D1209.53
160   Art.broj I04127- lanac za Womu1829.04
161   Art.broj I04128- ležaj rukavca JCB2191.86
162   Art.broj I04129- lanac12,7h7,5h8,51 II MORO32,025.03
163   Art.broj I04135- ležaj radilice za  JCB 3D1191.87
164   Art.broj I04147- manžetna cilindra  3D108,538.40
165   Art.broj I04152- manžetna prednja korpa  3D62,388.84
166   Art.broj I04157- mesingana čaura JCB 195.94
167   Art.broj I04164- manžetna cilindra JCB1150.43
168   Art.broj I04176- manžetna cilindra 991/0008 JCB1456.66
169   Art.broj I04179- manžetna cilindra JCB1376.07
170   Art.broj I04180- manometar 446/02802 JCB  3D195.94
171   Art.broj I04182- manžetna cilindra JCB2623.20
172   Art.broj I04189- membrana pumpe  3D195.94
173   Art.broj I04192- jabučica ručne kočnice  3D135,659.78
174   Art.broj I04202- najlon prsten za JCB  3D20191.80
175   Art.broj I04225- nosač ušice cilindra 552702101  3D845,282.24
176   Art.broj I04226- navrtka zadnjeg točka 106/40001 4CH51,452.90
177   Art.broj I04238- navrtka kraja spone  3D7248.50
178   Art.broj I04253- osnovice tegova 988/00086  3D113,157.76
179   Art.broj I04265- opruga kočnica JCB  3D10748.83
180   Art.broj I04272- osovina kašike 1019/2052  3D217,149.70
181   Art.broj I04276- opruga korpe kvačila 743256  3D8130.48
182   Art.broj I04277- O prsten KRAMER2115.12
183   Art.broj I04282- O prsten KRAMER72,996.84
184   Art.broj I04285- osovinica sa zavrtnjem JCB2191.88
185   Art.broj I04318- osovina klackalice 3D22,525.06
186   Art.broj I04329- odstojnik perforiran 3D4732.96
187   Art.broj I04338- O prsten 988/00159  3D153,799.05
188   Art.broj I04352- odstojna šajbna 68300140 MORO189,670.50
189   Art.broj I04357- odstojnik čaura  3D319,835.94
190   Art.broj I04361- osnovica 106/13405 4CH213,078.12
191   Art.broj I04362- osnovica 1013/2010 4CH236,018.60
192   Art.broj I04364- obloga kočiona RD 1306345.36
193   Art.broj I04367- O prsten 2401/0207 JCB46.92
194   Art.broj I04370- pumpa za vodu  4CH16,331.84
195   Art.broj I04374- pumpa za ulje  4CH126,307.84
196   Art.broj I04379- podmetač 823/00578 3D2531.48
197   Art.broj I04382- pinjon broj 3D1413.68
198   Art.broj I04403- pomoćni ventil hidraulike 920700381  3D5239.85
199   Art.broj I04417- poklopac kvačila  3D2124.72
200   Art.broj I04425- podmetač 823/00008 3D 3D307,972.20
201   Art.broj I04427- podmetač 446/01308  3D410,437.92
202   Art.broj I04428- podmetač 446/01308 3D12,930.88
203   Art.broj I04431- podloška nosača grane  3D1132.32
204   Art.broj I04432- pumpa za hidraul trand  3D17,564.53
205   Art.broj I04504- sajla km 109/77400 JCB147.97
206   Art.broj I04522- set zaptivač 990/61600  3D149,628.21
207   Art.broj I04523- set pumpe volan  3D1547.99
208   Art.broj I04565- sajla kilomet. 109/77400 JCB295.94
209   Art.broj I04614- semering radilice 3D191.30
210   Art.broj I04616- set za reparaciju pumpe JCB12,569.38
211   Art.broj I04622- set ljuski glavni  02/392009 JCB27,605.88
212   Art.broj I04625- semering 813/00228 JCB8767.52
213   Art.broj I04628- set. ljuski glavni  02/392008 JCB26,970.78
214   Art.broj I04629- semering 813100 JCB1849.04
215   Art.broj I04630- set ljuski veliki 02/392 JCB23,718.52
216   Art.broj I04632-. set ljuski veliki  JCB11,488.94
217   Art.broj I04635- set T zaptivača JCB22,594.14
218   Art.broj I04638- set T zaptivač 02/300116 JCB11,297.07
219   Art.broj I04645- set zaptivač JCB45,865.68
220   Art.broj I04648- set zaptivač JCB2674.04
221   Art.broj I04663- set zaptivač 2411/1009  3D1157.05
222   Art.broj I04696- set zaptivač 30/001002 JCB213,485.10
223   Art.broj I04964- okvir tablice81,600.00
224   Art.broj I11483- vakum. Pumpa-dekompresor M9,K11,370,000.00
   2,909,743.20
  
  
 
 
 
 
Rezervni delovi se prodaju u kompletu.Licitira se za sve artikle na spisku i daje jedinstvena ponuda.

Rashodovani neupotrebljavani rezervni delovi prodaju po principu VIĐEHO — KUPLJEHO i neće se primati nikakva reklamacija. Na postupak i odluku Komisije učesnik može podneti prigovor za na samom usmenom javnom nadmetanju. Komisija za sprovođenje postupka prodaje rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ , putem licitacije, sistemom usmenog javnog nadmetanja odmah razmatra prigovor i donosi konačnu odluku. Razgledanje rezervnih neupotrebljnih delova obaviće se u periodu od 18.-24.05.2022. godine od 8-12 časova na lokaciji Preduzeća u ulici Petra Pajića bb, Niš (iza DIS-a).

Javno nadmetanje će se obaviti 25.05.2022. sa početkom u 10:00 sati na lokaciji Preduzeća u ulici Petra Pajića bb, Niš (iza DIS-a) u „Ledenoj sali“.

4. PODNOŠEІЪE PRIJAVE ZA UČEŠTіE

Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od izvrše  uplatu u vrednosti od 10% od početna cene koja iznosi 2.909.743,20 dinara  na žiro-račun broj 105-353-37 kod AIK banke.

Svi učesnici u javnom nadmetanju dužni su da  sa sobom poneti ličnu kartu, fotokopirani broj tekućeg računa koji poseduju u bankama i dokaz o izvršenoj uplati. a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu pravnom licu (akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnoj prodaji — javnom nadmetanju).

Izjava za učešće na licitaciji podnosi se predsedniku komisije pre početka licitacije.

Aktom podnošenja Izjave za učešće, učesnik u potpunosti prihvata uslove i proceduru javnog nadmetanja (licitacije), kao i opšte uslove i obaveze navedene u ovim Pravilima i Ugovoru o kupoprodaji Učesnik prihvata da za vreme i nakon procesa javnog nadmetanja (licitacije) ne dovodi u pitanje proceduru javnog nadmetanja (licitacije). Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog predstavnika učesnika (u slučaju da je učesnik Konzorcijum, prijava mora biti potpisana od strane svih ovlašćenih predstavnika konzorcijuma. Uz izjavu učesnik dostavka: original dokaz o uplati depozita i popunjen, uredno izdato ovlašhenje za učešhe u postupku javnog naduetanja i zakpučenje ugovora (u slučaju Konzorcijuma, nadležnog organa svih ovlašćenih predstavnika Konzorcijuma). Učesnik treba da navede u izjavi i broj računa za slučaj vraćnja uplaćenog depozita. Učesnik je obavezan da koristi model izjave za učešhe koji je prikazan u Prilogu ovih Pravila i ne sme praviti nikakve izmene. Učesnik koji ne koristi model prijave može biti diskvalifikovan. Prijava će biti validna samo ako je učesnik uplatio depozit.

5. PROCES JABHE LICITACIJE

Komisija za sprovđjenje postupka prodaje rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“ , putem licitacije, sistemom usmenog javnog nadmetanja ima 7 (sedam) članova i sprovodi javno nadmetanje — javnu licitaciju. Komisija obezbeđuje neophodne uslove za održavanje javne licitacije. Komisija donosi odluke vsćinom glasova prisutnih članova Komisije. Za punovažno odlučivnje neophodno je prisustvo većine članova Komisije.

6. EVIDENTIRAІЬE UČESNIKA LICITACIJE

Pre otvaranja licitacije za predmetnu prodaju, Komisija (predsedavajući) poziva predstavnike pravnog lica, odnosno zastupnike da predaju Komisiji ovlašćenja, odnosno punomoćja. Komisija započnje evidentiranje učesnika na licitaciji na mestu održavanja licitacije, koje obuhvata: proveru identiteta podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika, proveru verodostojnosti ovlašćenja

punomoćnika, ako ga ima, izdavanje numerisane licitacijske kartice p potpis od strane učesnika ili punomoćnika na listi učesnika.

U zapisnik se konstatuje koji su ponuđači ispunili uslove za učešhe na licitaciji (blagovremene, potpune i ispravne prijave), ko prisustvuje najaljenom nadmetanju (broj javnog nadmetanja, naziv pravnog lica, ime i prezime predstavnika i broj punomoćja, a ukoliko fizičko lice ima zastupnika ime i prezima zastupnika). Zainteresovana lica čija prijava za učešhe je odobrena a ne registruju se za licitaciju, kao i lica koja se registruju a ne pristupe javnoj licitaciji, gube pravo na vraćanje depozita. Proces evidentiranja učesnika na javnoj licitaciji obavihe se 25.05.2022. godine u 9,30 časova. Nakon završetka evidentiranja učesnika, licitacija se može održati ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika po predmetu javnog nadmetanja, ako lično prisustvuje licitaciji ili preko ovlašćenog prsdstavnika na mestu održavnja licitacije , na lokaciji JKP“Naissus“ –Medijana(Duvanište) „Ledena sala“ . U protivnom, Komisija će konstatovati da se licitacija smatra neuspelom. Licitacija je javna i mogu joj prisustvovati sva zainteresovana lica.

7. TOK LICITACIJE

Predsedavajući otvara javno nadmetanje u vreme koje je oglasom za javnu licitaciju za prodaju rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“određeno kao vreme početka javnog nadmetanja i poziva prisutne podnosioce prijava na licitaciji i ovlašćene predstavnike pravnog lica, odnosno zastupnike ponuđača da preuzmu licitacijske kartice sa brojevima po redosledu prozivanja i da zauzmu mesta u prvom redu, zatim, oglašava predmet javne licitacije, oglašava početnu cenu i objašnjava dalji postupak javne licitacije. Nakon toga, oglašava licitacioni korak (licitacioni korak predstavla povećanje ponuđene cene predmetne prodaje u odnosu na predhodno ponuđenu cenu i iznosi 1.000,00 dinara) i poziva učesnike da prihvate cenu uvećanu za licitacioni korak. Nakon tpećer poziva, ako nije istaknuta nova ponuda, označava se kraj licitacije i proglašava najpovljniji učesnik.

8. LICITACIJA SA JEDNIM UČESNIKOM

Ako je samo jedno lice steklo status učesnika na licitaciji, predsedavajuhi istog poziva da prihvati početnu cenu. Ukoliko učesnik ne prihvati početnu cenu podiznjem kartice, licitacija se smatra neuspelom, tj poništava se, a to lice gubi pravo na vraćnje depozita.

9. LICITACIJA SA VIŠE UČESNIKA

Ako je više od jednog lica steklo status učesnika na licitaciji, predsedavajući oglašava početnu cenu i poziva učesnike da prihvate početnu cenu. Ukoliko niko od učesnika ne prihvati početnu cenu, licitacija  se  smatra neuspelom, tj. poništava se, a učesnici gube pravo na vraćanje depozita. Ukoliko učesnici prihvate početnu cenu, predsedavajući pita učesnike licitacije ko nudi cenu uvećanu za prvi licitacioni korak, nakon čega se učesnici izjašnjavaju podizanjem licitacione kartice. Svako naredno uvehane cene je definisano licitacionim korakom i pozivanjem predsedavajuheg da učesnici istaknu ponudu podizanjem licitacione kartice. Utvrđivanje nove cene ponavlja se sve dok ima ponuđača, odnosno sve dok učesnici ističu ponude na ponovo utvrđenu cenu (predsedavajuhi pita ko nudi cenu uvehanu za jedan korak). Ako posle drugog poziva predsedavajuheg nije istaknuta ponuda na poslednje utvrđenu cenu, predsedavajuhi ypyhyje učesnicima poslednji poziv za isticanje ponude. Ako ni posle tpeheg poziva                         nije     istaknuta       ponuda,           predsedavajuhi          označava         završetak       licitacije,            a najpovoljnijim ponuđačem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu.

10. ODRŽAVAІЬE REDA

Komisija je zadužena da preduzima mere u cilu odvijnja nesmetanog toka licitacije i upozorava učesnike nadmetanja i sva prisutna zainteresovana lica o merama koje će preduzeti u slučaju ometanja toka licitacije. U slučaju ometanja toka licitacije, Komisija ima ovlašćenja da izriče meru udaljenja sa javne licitacije. Učesnik svojim ponašanjem ometa tok licitacije kada: ističe ponude suprotno pravilima licitacije, ometa rad Komisije na bilo koji način, ili ometa druge učesnike u toku licitacije. Učesnik kome je izrečena mera udaljenja nema pravo na vraćanje depozita. Učesnik licitacije kome je izrečena mera udaljenja, može uložiti usmeno prigovor na zapisnik. Prigovor ne odlaže licitaciju, a o osnovanosti prigovora odlučuje Komisija, neposredno po njegovom ulaganju. Odluka komisije je konačna.

11. ZAPISNIK

O početku, toku i završetku javnog nadmstanja (licitacije) sastalja se Zapisnik o javnom nadmetanju (licitaciji). Članovi komisije, najpovoljniji ponuđač ili njegov ovlašćeni zastupnik i učesnici licitacije potpisuju Zappsnik. Zapisnik se sastalja u tri istovetna primerka, od kojih dva zadržava Komisija, a jedan se odmah predaje najpovopnijem ponuđaču.

12. ZAKJЬUČENJE UGOVORA

Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku u javnom nadmetanju koji ponudi najvišu cenu. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu, u roku od, najduže 5 (pet) dana od dana potpisivanja zapisnika o rezultatima javne licitacije. Posle proglašenja kupca, potpisivanja zapisnika i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, kupac je dužan da kupljena vozila isplati u celosti pre preuzimanja vozila, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji zakžučenim sa JKP“Naissus“ Niš. Učesniku koji na javnoj licitaciji ponudi najvišu cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu, dok je razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene učesnik dužan da uplati na račun broj 105-353-37 kod AIK banke. Kupac koji ne plati prodajnu cenu u označenom roku, gubi pravo na povpahaj depozita, a pravo na kupovinu rezervnih neupotrebljavanih delova  stiče prvi sledeći najpovoljniji ponuđač.

Kupac koji ne potpiše Zapisnik, ili ne potpiše Ugovor o kupoprodaji, ili  ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo da učestvuje na budućim licitacijama, kao i pravo na vraćnje depozita. Ako kupac ne potpiše Zapisnik ili ne izvrši plaćanje u roku od 5 dana od dana održavanja  javne licitacije, a bilo je drugih istaknutih ponuda, Ugovor o kupoprodaji zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu, po ceni koju je taj učesnik ponudio na licitaciji. Ukoliko ni taj učesnik ne potpiše Zapisnik, ili ne potpiše Ugovor  o kupoprodaji, ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku od 5 dana od dana poziva za potpis ugovora i on gubi svojstvo kupca i pravo na da učestvuje na buduhim licitacijama, kao i pravo na vraćanje depozita. Ako proglašeni kupac ne potpiše Zapisnik, ili ne potpiše Ugovor o kupoprodaji, ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku od 5 dana od dana održavanja javne licitacije, a nije bilo drugih istaknutih popuda, licitacija se proglašava neuspelom. Ako učesnik koji je istakao drugu najvišu ponudu odbije da zaključi ugovor ili ne izvrši plaćanje  u predviđenom roku, licitacija se proglašava neuspelom. Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu. Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata. Ucesnicima koji nisu stekli pravo kupca, vpaća se depozit u roku od 8(osam) dana od dana održavanja licitacije.

13. KONTAKTI

Dodatne informacije uputiti na e-mail adresu milorad.krstic@naissus.co.rs.    Kontakt osobe: Milorad Krstih, tel. 063 8990068. Ova Pravila o postupku sprovođenja usmenog javnog padmetanja —licitacije za prodaju rashodovanih neupotrebljavanih rezervnih delova iz magacina radionice u svojini JKP“Naissus“, biće objavljena na zvaničnom sajtu pod odeljkom Informacije/Vesti (https://jkpnaissus.co.rs/vesti). U okviru oglasa o licitaciji objavihe se i Izvod iz navedenih pravila.

Ostale vesti