OTPLATA STAROG DUGOVANJA NA VIŠE MESEČNIH RATA ZA SVE KATEGORIJE POTROŠAČA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na osnovu zaključka Gradskog veća Grada Niša br. 47-7/2020-03 od 24.01.2022. godine JKP „Naissus“ Niš, u periodu od 01.02.2022. godine do 30.04.2022. godine omogućava svim svojim korisnicima da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate, bez obzira kojoj kategoriji potrošača pripadaju (domaćinstva, preduzetnici, pravna lica i dr.).

Korisnici koji imaju neizmirene obaveze za pružene usluge isporuke vode, kanalizacije i doprinosa za vodu, a kojima je JKP „Naissus“ Niš samostalno obračunavalo i neposredno dostavljalo zaduženja, moći će da sklope ugovor za oplatu nastalog dugovanja koje se pored navedenih usluga preduzeća može odnositi i na rešenja o izvršenju, pravosnažne presude i obaveze po osnovu ranije zaključenih ugovora bez obzira na vremenski period.

Dugovanja se mogu izmiriti u najviše 60 jednakih mesečnih rata za fizička lica (domaćinstva), dok je za ostale kategorije potrošača maksimalan broj jednakih mesečnih rata 24.

JKP „Naissus“ Niš će izvršiti otpis celokupne kamate dužnicima koji zaključe ugovor i izvrše isplatu utvrđenog celokupnog dugovanja odjednom (redovnog, utuženog i ugovorenog dugovanja).

Za vreme trajanja ugovora kamata se ne obračunava.

Napominjemo da korisnici koji pripadaju kategoriji potrošača domaćinstva, mogu da sklope ugovor o prizanju duga i otplati duga na rate, za utrošenu vodu, usluge kanalizacije i doprinosa za vodu kod JKP „Objedinjena naplata“ Niš. Obavezan uslov za sklapanje ugovora je da korisnici nemaju neizmirena dugovanja u JKP „Naissus“ Niš.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 502 729 i 502 758, ili u prostorijama Sektora trgovine JKP“Naissus“ Niš, u ulici Kneginje Ljubice 1/I.

Ostale vesti