НОВИ УРЕЂАЈИ ЗА БРЖУ И САВРЕМЕНИЈУ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ПИЈАЋЕ ВОДЕ

Ове године на основу неопходних потреба службе лабораторије, директор Горан Милосављевић и менаџмент ЈКП“Наиссус“ су помогли у остварењу и модернизацији опреме за савремену контролу квалитета пијаће воде. Набавком нових апарата и опреме у лабораторији ЈКП“Наиссус“ заменићемо апарате који су били вишедецинијски стари а трошкови одржавања скупи. То су три јако важна и значајна апарата за рад службе у лабораторији нашег предузећа:

– Аутоклав  марке “RАYPА“ вредност 925 000 дин без ПДВ-а, набављен је за стерилизацију хранљивих подлога и деконтаминацију материјала насталог после рада, помоћу водене паре у микробиолошкој  лабораторији. За одељење микоробиологије набављен је аутоклав, нове генерације, као и инкубатор, такође нове генерације, који служи за припреме и рад у микробиологији.

– Инкубатор марке“Memmert“ вредност 420 000 дин без ПДВ-а, служи за термостатирање узорака воде и неопходан  је за континуирани рад у микробиолошкој лабораторији.

У одељењу физичко – хемијске лабораторије набављен је:

– Aтомски Aпсорпциони спектрофотометар ААS марке“Аgilent“ најновије генерације вредности 4 000 000 дин без ПДВ-а са аутосемплером и опремом за све 3 технике рада (пламена, графитна и хидридна техника), који испитује садржај тешких метала у води за пиће. Како је производња и контрола квалитета пијаће воде наша основна делатност, тако је овај уређај велики допринос у лакшем и модернијем приступу обављања ове примарне делатности. Овај апарат ће у првом реду служити за редовну и још бољу контролу пијаће воде, која долази из свих делова града Ниша, из свих изворишта ( Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена, Медијана, Миљковац), јавних чесама и резервоара.

Настављамо олакшану и бржу контролу свих метала који могу да се нађу у води а који угрожавају здравље људи. Досадашње анализе показале су да немамо тешких метала у води, попут кадмијума, олова, бакра, живе, никла и других, тако да коришћењем овог уређаја настављамо лакшу и бржу контролу. Овај апарат је врло осетљив и врло прецизан, он одређује милионити део грама, значи један ppb и ту врши анализу. Он је врста робота, са аутоматском руком, тако да сам одради део посла, што је значајно јер је исти поступак на стари начин трајао више дана, а са њим данас то траје један дан.

Наши корисници имаће безбедну, здраву и контролисану воду за пиће, прописано строгим правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98; 44/99; Сл. гласник РС 28/19).

Физичко-хемијска и микробиолошка испитивања воде за пиће обављају се у овој лабораторији 38 до 42 узорака воде дневно редовном контролом 365 дана у години, без разлике у данима викенда или празника. Уз стручне и искусне кадрове, лабораторија непрекидно врши анализе да би обезбедила континуирани квалитет воде за пиће, од извора до сваког потрошача.