НЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Кнеза Михаила Обреновића, Димитрија Лека, Ктитор.

Отпушење уличне мреже у насељу Горњи Матејевац у Виноградарској улици.

Усисавање и поправка уличне мреже у улици Инжењера Бирвиша.