НАСТАВАКРАДОВА У ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКОЈ УЛИЦИ

Настављају се радови на изградњи водоводне мреже у Горњоматејевачкој улици. Због ископа биће обустављен саобраћај у делу Горњоматејевачке улице, на простору од ул. Тихомира Бранковића Јоце до ул. Бранислава Николића Серјоже.