НАСЕЉЕ МИЛКА ПРОТИЋ

Насеље Милка Протић, улица III

Квар на прикључној вези у III улици у насељу Милка Протић. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.