Милан Цветковић

извршни директор за технички систем

Милан Цветковић

извршни директор за технички систем

Рођен је 28.01.1984. године у Нишу.
Основну школу „Вожд Карађорђе“ и Прву нишку гимназију „Стеван Среманц“ завршио је у Нишу.
На Машинском факултету Универзитета у Нишу 2009. године стиче звање мастер инжењер маштинства на смеру Машинске конструкције, развој и инжењеринг.
На истом факултету је 2013. године, у оквиру модула Међународни пројектни менаџмент и предузетништво, стекао звање мастер инжењер менаџмента.
Бавио се истраживачким радом у оквиру више домаћих и међународних пројеката у периоду од 2005. до 2008. године.
Аутор је више научно истраживачких радова.
Говори течно енглески језик.

Радно искуство

2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Извршни директор за технички систем

2022. — 2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Технички руководилац службе овлашћене за контролисање и оверавање водомера

2022. — 2022.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Руководилац сектора производње и дистрибуције воде, ККЦ и ЕМО

2019. — 2022.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Шеф службе замене и сервисирања водомера

2019. — 2019.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Водећи инжењер ККЦ

2019. — 2019.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Водећи инжењер машинског одржавања

2014. — 2019.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Шеф машинског одељења

2011. — 2014.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Инжењер изворишта

2010. — 2013.

EEN Serbia (European Enterprise Network)

Стручни сарадник конзорцијума

2009. — 2010.

szr Rial

Инжењер приправник

2009. — 2010.

NL PRO

Стручни сарадник