Mатеријал за одржавање електро опреме (ЈН 41652/1-8-67), за партије 3 до 7