КВАРОВИ У ШАХТАМА

ПОПРАВКА У СЕЛУ ТРУПАЛЕ

Вода пуни шахту, потребна  је замена првог вентила у селу Трупале, у улици Цара Лазара бб – Дом здравља – амбуланта. Због интервенције могућ је краћи прекид водоснабдевања до 15 сати у селу Трупале.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У СЕЛУ ВРТИШТЕ

Вода у шахтама, потребне су интервенције у селу Вртиште, у улици Београдској, код бројева 51 и 53а. Због оспособљавања првих вентила могућ је прекид водоснабдевања у краћем интервалу до 15 сати у селу Вртиште.

КВАРОВИ ПО ШАХТАМА У СЕЛУ СЕЧАНИЦА

Вода пуни шахту, потребна је интервенција у селу Сечаница, код “Млина“. Због замене првог вентила могућ је прекид водоснабдевања у краћем времену до 15 сати у селу Сечаница.

ПОПРАВКЕ ПО ШАХТАМА У СЕЛУ МРАМОР

Вода пуни шахте, потребно је више интервенција у селу Мрамор. Због поправки првих вентила могућ је мањи прекид водоснабдевања до 15 сати у селу Мрамор.