КВАРОВИ ПО ШАХТАМА

ПОПРАВКА У УЛИЦИ БУБАЊСКА ДОЛИНА

Вода пуни шахте, потребне су интервенција у улици Бубањска долина, код броја 21. Због поправке првог вентила могућ је краћи прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Бубањска долина.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У НИШКОЈ БАЊИ

Вода у шахтама, потребне су интервенције у Нишкој Бањи, у Цариградскојулици бр. 101, и у ул. Трг Републике бр. 10а. Због оспособљавања првих вентила могућ је прекид водоснабдевања у краћем интервалу до 15 сати у делу поменутих улица.

ПОПРАВКА У УЛИЦИ ЉУБЕ НЕНАДОВИЋА

Вода у шахти, потребна је интервенција у улици Љубе Ненадовића, код броја 7. Због поправке првог вентила могућ је прекид водоснабдевања у краћем времену до 15 сати у улици Љубе Ненадовића.

КВАР У ШАХТИ У УЛИЦИ ПРОКУПАЧКОЈ

Вода у шахти, потребна је поправка у Прокупачкој улици, код броја 2. Због оспособљавања првог вентила могућ је прекид водоснабдевања у краћем периоду до 15 сати у Прокупачкој улици.

КВАРОВИ ПО ШАХТАМА У СЕЛУ ТРУПАЛЕ

Вода пуни шахте, потребно је оспособљавање првих вентила у селу Трупале, у Железничкој улици бр. 57, и Цара Лазара бр. 8. Због поправке прикључака могућ је прекид водоснабдевања у краћем интервалу до 15 сати у улицама Железничкој и Цара Лазара.