КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА МРЕЖИ У НАСЕЉУ МИЛКА ПРОТИЋ

Вода на површини, неопходно је премештање хидранта у насељу Милка Протић, код КПЗ. Због интервенције на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у делу насеља Милка Протић, делу улице Димитрија Туцовића и прилаз.

ПОПРАВКА КВАРА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА

Вода на површини, нужан је ископ у улици Војводе Путника бб, код старог млина. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у следећим улицама: Алексе Ненадовића, Никодија Стојановића Татка, Јована Тошића, Подгоричкој, Проломској, Загорке Тошић и у делу Требињске улице.

ИНТЕРВЕНЦИЈА У НАСЕЉУ НИКОЛА ТЕСЛА

Вода са улице пуни штахту, потребан је ископ у насељу Никола Тесла, у Малчанској улици код броја 11. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у Малчанској улици.

КВАР НА МРЕЖИ У БУБАЊ СЕЛУ

Вода на улици, потребан је ископ у Бубањ Селу, у улици Маршала Тита код броја 70. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у улици Маршала Тита, могућ прекид у водоснабдевању на простору Бубањ Села.

РАДОВИ НА МРЕЖИ У СЕЛУ ПАЉИНА

У току је повезивање пумпне станице на постојећу водоводну мрежу у селу Паљина. Због радова на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 сати у селу Паљина.

НАСТАВАК  РАДОВА НА МРЕЖИ У НИШКОЈ БАЊИ

Настављају се радови на повезивању чвора за институт „Радон“ у Нишкој Бањи. Због интервенције на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду највише 2 сата за инситут „Радон“ у временском периоду до 15 сати. Настављају се радови на гашењу старе и превезивању на нову мрежу за два домаћинства (без воде до 15 сати) у улици Јована Поповића.