КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА УГЛУ УЛИЦА КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ

Вода на површини, нужан је ископ на углу улица Косовке девојке и Пантелејске. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сатиу улицама Пантелејској, Косовке девојке, и околним улицама: Богдана Поповића, Чегарској, Петра Баље, Скадарској, Бранимира Ћосића, Јована Јовановића Змаја, Милојевој. За време трајања интервенције ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом биће присутна у дечјој кухињи “Пчелица“.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ВУКМАНОВСКОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у Вукмановској улици код броја 8, неопходан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.         

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У НАСЕЉУ МИЛКА ПРОТИЋ

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Милка Протић, на углу Друге улице и фабрике“Леони“. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање на простору насеља Милка Протић.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У РЕНТГЕНОВОЈ УЛИЦИ

Вода на површини, потребан је ископ зеленом појасу у Рентгеновој улици, код броја 9. Због поправке прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у овој и околним улицама: Др Милутина Ивковића, Пастеровој, у делу Драгише Цветковића, и делу Др Зорана Ђинђића.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СЕЛУ АЛЕКСАНДРОВО

Вода на површини, потребан је ископ у селу Александрово, код знака. Уколико се током дана из техничких разлога буду обављали радови, биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати на простору села Александрово.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправци првих вентила у улицама: Дурмиторска 16, Уроша Предића 1, Мариборска 42, Габровац-ул. Победе 127, Прибојска 102, Пане Ђукића 127, Доња Трнава – на више адреса, Булевар Николе Тесле 49, Јастребачка 3,  Булевар 12. Фебруар 108, и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.