КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ МАРИНА ДРЖИЋА

Вода на улици Марина Држића код броја 54, потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ВУКМАНОВСКОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у Вукмановској улици код броја 8, неопходан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.         

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ДОЊЕМ КОМРЕНУ

Квар на водоводној мрежи у Излетничкој улици у Доњем Комрену, потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СУПОВЦУ

Квар на потисном цевоводу у улици Капетана Срећка Андрића у Суповцу, потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање у овом селу до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У МЕДОШЕВЦУ

Квар на прикључној вези у улици Јована Недина у Медошевцу, неопходан ископ. Због радова на поправци прикључне везе у прекиду је водоснабдевање у овој улици до 15 сати на простору села Медошевац и Поповац.

ЗБОГ РАДОВА ЕПС- ДП НИШ МОГУЋ ЈЕ ПРЕКИД ВОДОСНАБДЕВАЊА НА ВИНИКУ

Понављамо обавештење од претходног дана да ЕПС – ДП Ниш (Електропривреда Србије-Дистрибутивно подручје Ниш) планира радове и искључење електричне енергије до 15 сати на подручју насеља Виник. Због њихове интервенције биће искључене наше пумпе за снабдевање и дистрибуцију воде тако да је током дана могућ прекид водоснабдевања у истом термину на простору насеља Виник, Виник исток 1 и 2.