КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СТЕРИЈИНОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у улици Стеријина код броја 11б, нужан је ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ ОБРАДА А.КОСТАДИНОВИЋА

Квар на прикључној вези у улици Обрада А. Костадиновића код броја 9, неопходан је ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У ДРАГАЧЕВСКОЈ УЛИЦИ

Квар на прикључној вези у Драгачевској улици код броја 1 у Доњем Комрену, потребан је ископ. Због поправке прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У НИШКОЈ БАЊИ

Вода на улици Краљевића Марка код бројева 17 и 17а у Нишкој Бањи, неопходан је ископ. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА МРАМОРСКОМ БРДУ

Вода на улици на Мраморском Брду преко пута Фриком-а, поребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати на простору Мраморског брда.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СЕЛУ ТРУПАЛЕ

Вода са улице одлази у двориште странке у улици Радничкој код броја 24а у селу Трупале, потребан је ископ. Због поправке водоводне биће у прекиду водоснабдевање у овом селу до 15 сати.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправци првих вентила у улицама: Шумадијска 1, Јастребачка 3, Стојана Новаковића 17, Толстојева бб, Краљевића Марка 15, Катићева 3, Мирослава Јовановића Миме 101, Бербатовачка 10, Бабичког Одреда 26, Кованлучка 77, Браће Цветковић 35. Поправке у шахтама обављаће се и у селима Медошевац и Поповац, на више адреса. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.