КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У БЈЕЛАШНИЧКОЈ УЛИЦИ

Квар на прикључној вези у Бјелашничкој улици код броја 6 у насељу Ратко Јовић, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати, али је могућ прекид и у околним улицама Крављанској и делу Бомбашке.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У НАСЕЉУ НИКОЛА ТЕСЛА

Вода на улици Радисава Бокија Димитријевића бб у насељу Никола Тесла, потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати, али је могућ прекид и на простору насеља Никола Тесла.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У СЕЛУ МЕДОШЕВАЦ

Квар на прикључној вези у улици Нишавске градине код броја 53 у Медошевцу, ради се ископ. Због радова на поправци прикључне везе у прекиду је водоснабдевања до 15 сати на простору села Медошевац и Поповац.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГОРЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ

Квар на водоводној мрежи у улици Краља Александра, и на још неким локацијама је потребан ископ. Због поправке водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања до 15 сати у улици Краља Александра и могућ прекид на простору целог насеља Горњи Матејевац.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправци првих вентила у улицама: Станислава Биничког 61, Ђачка 23, Јована Апела 14, Данила Киша 71, Толстојева 80, у селима: Медошевац на више локација, Мрамот-Батушиначки пут бб, Мраморско брдо на више локација и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.