КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАРА НА ПОТИСНОМ ЦЕВОВОДУ У СЕЛУ ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ

Услед квара на потисном цевоводу потребан је ископ у селу Доњи Матејевац код пумпне станице 1. Због радова на потисном цевоводу, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова на простору Доњи Матејевац.

РАДОВИ НА ВЕЗИ У НАСЕЉУ БУБАЊ

Вода са улице пуни шахту, нужан је ископ у улици Бубањских хероја II прилаз код броја 26. Због поправке прикључне везе, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у поменутој улици као и на простору насеља Бубањ.

РАДОВИ НА МРЕЖИ У НИШКОЈ БАЊИ

Вода на површини, потребно је раскопавање у улици Видоја Јовановића I прилаз. Због радова на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у наведеној улици као и на простору насеља Лозни Калем.

КВАР НА МРЕЖИ НА МРАМОРСКОМ БРДУ

Вода на улици, потребан је ископ у улици Династије Немањић бб. Због радова на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у наведеној улици као и на простору Мраморског Брда.

КВАР НА ВЕЗИ У НАСЕЉУ ПАСИ ПОЉАНА

Вода са улице отиче у шахту корисника, потребно је раскопавање у улици Јурија Гагарина код броја 32. Због радова на прикључној вези, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у улици Јурија Гагарина као и на простору насеља Паси Пољана.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

У току су радови на оспособљавању првих вентила у селу Медошевац – Вељка Влаховића 13 – Ивана Милутиновића 63б, у селу Поповац – 29. Новембра 5, Маршала Тита 7 и 16 – Милета Ђурђановића 150а,   насељу Пантелеј – Ђорђа Андрејевића Куна 7, 33, 68 и 71, Гутенберговој 52, Деспота Ђурђа 27 и 41, Матејевачки пут 17, Тихомира Бранковића Јоце 33, Ивана Горана Ковачића 30, Због поправке прикључних веза, могући су краћи прекиди у водоснабдевању до 15 часова у поменутим улицама.Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у улици Бубањских одреда 54, у селу Вртиште – Нишка 45, у селу Гроњи Матејевац – Чаренска 19, Змаја од Ноћаја 2, Станоја Главаша 19, Ђуре Јакшића 148, Горичка 53 и 69, Стевана Сремца 19, Бубањска долина 8а, Бубањска 3 и 18а  и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 часова.