КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

ПОПРАВКА МРЕЖЕ НА УГЛУ УЛИЦА КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ И БОГДАНА ПОПОВИЋА

Вода цури на хидранту, потребан је ископ на углу улица Косовке девојке и Богдана Поповића. Због поправке водоводне мреже, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова у делу улице Косовке девојке.

РАДОВИ НА МРЕЖИ У БУБАЊСКОЈ УЛИЦИ

Вода на површини, потребан је ископ у Бубањској улици код броја 47. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у Бубањској улици.

ПОПРАВКА МРЕЖЕ У СУВОБОРСКОЈ УЛИЦИ

Вода избија на асфалт и отиче у сливник, потребан је ископ у Сувоборској улици код броја 14. Због поправке водоводне мреже, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у овој улици.

НАСТАВАК РАДОВА У ЦАРИГРАДСКОЈ УЛИЦИ

Наставља се интервенција у Цариградској улици, на простору од Бањског потока до коњичког клуба. Због радова на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова у Цариградској улици.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА МРЕЖИ НА МРАМОРСКОМ БРДУ И У СЕЛУ АЛЕКСАНДРОВО

Вода на површини, потребни су ископи на Мраморском брду у Нишкој улици бб код ресторана „Вихор“ и у селу Александрово код фирме „TIM INDUSTRIAE STEEL“. Због радова на мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова на простору Мраморског брда и села Александрово.

НАСТАВАК ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У БУБАЊ СЕЛУ

Настављају се радови од претходног дана у Зорана Благојевића код броја 1/V. Због интервенције, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова у Бубањ Селу.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Потребна је замена првих вентила у селу Трупале – Нишавска 38, у селу Суповац – Св. Лазара 68 и Нишка, у улици Партизанских курира 1А. Због поправке прикључних веза, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова на наведеним локацијама.Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у улици Железничка 3, у насељу Паси Пољана – Радивоја Кораћа бб, у насељу Никола Тесла – Крагујевачки октобар 16 – Девет Југовића 24, на Тргу Краља Милана – Пекара „Бранковић“ и ПД „NISSA“, Обреновићева 69 – „RAIFFEISEN“ банка,  Облачића Рада 17, Народних хероја 44, Милорада Вељковића Шпаје 11/а-б, у насељу Ратко Јовић – Милића Карамарковића 3, Бањалучка 3, у Нишкој Бањи – Видоја Јовановића 26 и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 часова.

????????????????????????????????????