КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

ИНТЕРВЕНЦИЈА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА

Вода на тротоару, нужан је ископ у улици Димитрија Туцовића бб, 50м испред железничке станице. Због поправке водоводне мреже, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова на простору испред железничке станице.

РАДОВИ У НАСЕЉУ ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ

Током дана обављаће се више интервенција у насељу Горњи Матејевац у улицама Краљевића Марка код броја 6, Станоја Главаша код броја 2 и Бојиној улици. Због поправки на водоводној мрежи, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова на простору насеља Горњи Матејевац.

ПОПРАВКА КВАРА У СЕЛУ КРУПАЦ

Вода на површини испред главне капије на изворишту, потребан је ручни ископ у селу Крупац. Због поправке прикључне везе, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова на простору села Крупац.

НАСТАВАК РАДОВА У СЕЛУ ДОЊЕ МЕЂУРОВО

Настављају се поправке првих вентила у улицама Ђуре Јакшића код броја 21 и  Маршала Тита код броја 42. Због поправки прикључних веза, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова на простору села Доње Међурово.

ПРОДУЖЕТАК РАДОВА У ГОРИЧКОЈ УЛИЦИ

Настављају се радови од претходног дана у Горичкој улици на гашењу старе и прикључењу на новоизграђену мрежу. Због више интервенција, водоснабдевање ће бити у прекиду до 15 часова на простору Горичке улице.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Због радова на оспособљавању првих вентила у селима Вртиште – Светогорска 34, Ћурлина – Добросава Ранђеловића 4 и Кнежица – Вука Караџића 9, могућ је прекид у водоснабдевању до 15 часова.

Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у улици Трудбеничка 6, Кабларска 1, Епископска 19, Обреновићева 69, Николе Пашића 34, Југ Богданова 4, Новопазарска 8, Војислава Илића 13 и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.

Наставак припремних радова у селу Паљина и неће бити прекида у водоснабдевању.

????????????????????????????????????