КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у улици Анастаса Јовановића 10/а, у селима Берчинац и Миљковац, у селу Лалинац – Нишка 90, у насељу Поповац – Милета Ђурђановића 21, у улици Обилићев венац 4, у селу Чокот – Иве Лоле Рибара 6, у улици Делиградској 10, 7. Јули 35, Светислава Тргојевића 42, Слободана Пенезића Крцуна 35, Светопреображенска 17, Партизанских курира 1А, Косте Абрашевића 50, Бабички одред 8А и 26, Мокрањчева 88, Габровачки пут II  део 32 и 41, у насељу Брзи Брод – Медијана II 7- Римска VIII 4 – Пољска бб, у насељу Суво До – Симе Крстовића 28, у селу Кнежица – Војводе Мишића бб, на путу за Доње Власе, у улици Јована Апела 18, Здравке Вучковић 7/а, Бубањска 5, Шабачка 1, Требињска 40 и 99, у Нишкој Бањи – Царице Теодоре, Миленка Стојковића 19 и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати на поменутим локацијама.