КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА МРЕЖИ У НАСЕЉУ ДЕВЕТИ МАЈ

Вода на асфалту, потребан је ископ у насељу Девети мај, у улици Зорана Циге Стојановића, код бројева 1 – 3. Због поправке водоводне мреже, биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Зорана Циге Стојановића.

ПОПРАВКА КВАРА У БУБАЊСКОЈ УЛИЦИ

Вода на површини, потребан је ископ у Бубањској улици. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Бубањској улици.

ИНТЕРВЕНЦИЈА У УЛИЦИ ЈОСИПА СЛАВЕНСКОГ

Вода на површини, потребан је ископ у улици Јосипа Славенског, код броја 2. Због поправке водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Јосипа Славенског.

ПОПРАВКА КВАРА У НАСЕЉУ ТРЕБЕЊЕ

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Требење, испред Кнез Села. Због поправке прикључне везе могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати у насељу и Кнез Селу.

ПОПРАВКА КВАРА У НИШКОЈ БАЊИ

Вода пуни шахту, потребан је ископ у Нишкој Бањи, у улици Јована Поповића, код броја 69/а. Због поправке прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у поменутој улици.

РАДОВИ НА МРЕЖИ У СЕЛУ БЕЛОТИНАЦ

Током дана обављаће се радови на водоводној мрежи у селу Белотинац. Због уградње водомера у Његошевој улици биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Белотинац.

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО ШАХТАМА У СЕЛУ МЕЗГРАЈА

Вода пуни шахте, потребна су оспособљавања првих вентила у селу Мезграја, у улицама: ЈНА, Коче Поповића и Првомајској. Због поправки прикључних веза биће у прекиду водоснабдевање у поменутим улицама, али је могућ прекид и на простору села Мезграја.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправкама првих вентила у улицама: Калач брдо 58, Старца Вујадина 24/2, Оскара Давича 4, Трг Светог Саве бб, Видена Јовановића 16, Ваздухопловаца бб, Милуна Тошића Луна 4, Ђорђа Благојевића 3, Коло Српских сестара бб, Хумска 4 и на још неким адресама. Због интервенција могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати на поменутим локацијама.