КВАРОВИ НА ПРИКЉУЧНИМ ВЕЗАМА У ДЕЛУ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Вода на површини, потребно је оспособљавање првих вентила у општини Пантелеј, у улицама Косовке девојке, код дечије кухиње и Пантелејској, код броја 13. Приступиће се поправкама прикључних веза без затварања воде, уколико то није могуће обавиће се интервенција у ул. Косовке девојке, у договору са радницима дечије кухиње.