КВАР У ПРИКЉУЧНОЈ ШАТХИ У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

Квар у прикључној шахти у селу Доње Међурово код ОШ „Десанка Максимовић“, потребно затварање воде због дефектаже. Због ових радова доћи ће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.