КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У НИШКОЈ БАЊИ

Квар на водоводној мрежи у улици Цариградској у Нишкој Бањи, нужан ископ. Ови радови неће утицати на снабдевање корисника.