КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У МЕДОШЕВЦУ

Квар на водоводној мрежи у улици Маршала Тита у Медошевцу, нужан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у насељима Медошевац и Поповац до 18 сати.