КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА МРАМОРСКОМ БРДУ

Квар на водоводној мрежи на Мраморском брду преко пута „Бифтека“, нужан ископ. Због ових радова доћи ће до прекида водоснабдевања корисника на Мрамоском брду и Мраморском потоку до 15 сати.