КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ УЧИТЕЉА СПИРИДОНА У ПАСИ ПОЉАНИ

Квар на прикључној вези у улици Учитеља Спиридона у Паси Пољани, нужан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.