КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 6

Вода са улице долази у шахту, потребно је штемовање и уградња куплунг спојнице у улици Светозара Марковића, код броја 6. Због оспособљавања прикључне везе биће у прекиду водснабдевање на поменутој адреси и могућ мањи прекид у интервалу до 15 сати у целој улици Светозара Марковића.