КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ СТЕВАНА НЕМАЊЕ

Поправка прикључне везе у улици Стевана Немање код броја 75, нужан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.