КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ МОМЧИЛА ПОПОВИЋА

Квар на прикључној вези у улици Момчила Поповића бр. 4, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.