КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

Квар на прикључној вези у улици Маршала Тита бр. 26 у Доњем Међурову, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.