КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У СУВОПЛАНИНСКЕ ЧЕТЕ

Квар на прикључној вези у улици Сувопланинске чете бр. 29, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.