КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

Квар на прикључној вези у Моравској улици у селу Доње Међурово, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.