КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У ЋУРЛИНСКОЈ УЛИЦИ

Квар на прикључној вези у Ћурлинској улици код боја 14, нужно раскопавање. Због радова на поправци квара доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.