КВАР НА ПОТИСНОМ ЦЕВОВОДУ У СЕЛУ СУПОВАЦ

Квар на потисном цевоводу изнад резервоара у селу Суповац, нужан ископ. Због радова на поправци потисног цевовода доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.