СЕРВИСНЕ ИНФО

Квар на водоводној мрежи у улици Славише Цекића, у насељу „Шљака“

Вода на улици, потребно је раскопавање у делу насеља“Шљака“, у улици Славише Цекића код броја 18. Због радова на поправци водоводне мреже могућ прекид водоснабдевања до 15 сати за кориснике у улици Славише...

Улица Чокотска бр. 17

Вода на улици, потребно је раскопавање. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у Чокотској...

Мраморско брдо – пут према Александрову

Вода на улици, потребно је раскопавање на Мраморском брду према фирми“Нектар“. Оштећена је прикључна веза ДН ¾. Због радова на поправци хаварије могућ је кратки прекид водоснабдевања до 15 сати на Мраморском...

Нишка Бања, ул. Трг Републике бр. 44

Вода на улици, потребно је раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе могућ кратки прекид у водоснабдевању до 15 сати у истоименој улици.

Улица Деспота Ђурђа бр. 11

Вода на улици, потребно је раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе могућ је кратки прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Деспота Ђурђа, код броја...

Контрола и квалитет воде

Задатак ЈКП „Наисус“ Ниш је да обезбеди довољну количину хигијенски исправне воде за пиће.

У ЈКП „Наисус“ Ниш присутан је висок ниво контроле квалитета воде са циљем очувања и заштите здравља људи.

Контролу квалитета обављамо на основу важећег Правилника о хигијенској справности воде за пиће: Службени лист СРЈ 42/98 и 44/99.

Провера квалитета воде је велика обавеза коју ЈКП „Наисус“ Ниш свакодневно одговорно испуњава. 

Свакодневна интерна контрола хигијенске исправности воде врши се у акредитованом Сектору санитарне контроле са лабораторијом ЈКП „Наисус“ Ниш. У Сектору се свакодневно обављају физичко – хемијска и микробиолошка испитивања квалитета воде и то : изворишта, црпних станица, резервоара, тачака дистрибутивне мреже код потрошача као и површинских вода у сливовима изворишта.

Упоредо са интерном контролом квалитета воде коју обавља Сектор санитарне контроле са лабораторијом, контрола хигијенске исправности воде за пиће обавља се и у овлашћеној здравственој установи Института за јавно здравље Ниш и под надзором санитарне инспекције.

Велики број узорака који се на годишњем нивоу испита у акредитованој лабораторији ЈКП „Наисус“ Ниш, је преко 10 000 узорака, а у лабораторији Института за јавно здравље Ниш, преко 4000 узорака,што доказује да је вода коју ЈКП „Наисус“ дистрибуира потрошачима хигијенски исправна и здравствено безбедна. Вредности свих параметара у складу су са Правилником, у води нису нађени тешки метали, као ни канцерогене супстанце. Од постојања ЈКП „Наиссус“ Ниш, никада се није догодила хидрична епидемија.

У лабораторији ЈКП „Наисус“-а Ниш, на дневном нивоу обавља се испитивање и преко 45 узорака воде. Наш циљ у виду одржавања и потврде поверења у квалитет добијених резултата свакодневних испитивања воде сведочи и рад лабораторије у склоаду са захтевима међународног стандарда. Лабораторија је акредитована у складу са Стандардом СРПС/ИСО/ИЕЦ 17025, од стране Акредитационог тела Србије – АТС од 2015. године, а кроз редовна надзорна оцењивања од стране АТС-а потврђује компетентност из оквира акредитације.

 

Pin It on Pinterest