СЕРВИСНЕ ИНФО

Улица Милета Ђурђановића бр.93 (село Поповац)

Квар на прикључној вези. Потребно ископавање. Услед радова биће повремених прекида у водоснабдевању до 15 сати.

Улица Шумарска б.б. (Паси Пољана – друга улица лево према Горњем Међурову)

Квар на уличној мрежи. Потребно ископавање. Услед радова биће повремених прекида у водоснабдевању у насељу Паси Пољана и делу Миновог насеља до 15...

Улица Нишавска бр.30 (село Поповац)

Квар на уличној мрежи. Потребно ископавање. Услед радова биће повремених прекида у водоснабдевању до 15 сати.

Улица Димитрија Големовића бр.12 (насеље Доња Врежина)

Квар на уличној мрежи. Потребно ископавање. Услед радова биће повремених прекида у водоснабдевању до 15 сати.

Горња Врежина (викенд насеље – треће скретање лево)

Квар на уличној мрежи. Потребно ископавање. Услед радова биће повремених прекида у водоснабдевању до 15 сати.

Контрола и квалитет воде

Задатак ЈКП „Наисус“ Ниш је да обезбеди довољну количину хигијенски исправне воде за пиће.

У ЈКП „Наисус“ Ниш присутан је висок ниво контроле квалитета воде са циљем очувања и заштите здравља људи.

Контролу квалитета обављамо на основу важећег Правилника о хигијенској справности воде за пиће: Службени лист СРЈ 42/98 и 44/99.

Провера квалитета воде је велика обавеза коју ЈКП „Наисус“ Ниш свакодневно одговорно испуњава. 

Свакодневна интерна контрола хигијенске исправности воде врши се у акредитованом Сектору санитарне контроле са лабораторијом ЈКП „Наисус“ Ниш. У Сектору се свакодневно обављају физичко – хемијска и микробиолошка испитивања квалитета воде и то : изворишта, црпних станица, резервоара, тачака дистрибутивне мреже код потрошача као и површинских вода у сливовима изворишта.

Упоредо са интерном контролом квалитета воде коју обавља Сектор санитарне контроле са лабораторијом, контрола хигијенске исправности воде за пиће обавља се и у овлашћеној здравственој установи Института за јавно здравље Ниш и под надзором санитарне инспекције.

Велики број узорака који се на годишњем нивоу испита у акредитованој лабораторији ЈКП „Наисус“ Ниш, је преко 10 000 узорака, а у лабораторији Института за јавно здравље Ниш, преко 4000 узорака,што доказује да је вода коју ЈКП „Наисус“ дистрибуира потрошачима хигијенски исправна и здравствено безбедна. Вредности свих параметара у складу су са Правилником, у води нису нађени тешки метали, као ни канцерогене супстанце. Од постојања ЈКП „Наиссус“ Ниш, никада се није догодила хидрична епидемија.

У лабораторији ЈКП „Наисус“-а Ниш, на дневном нивоу обавља се испитивање и преко 45 узорака воде. Наш циљ у виду одржавања и потврде поверења у квалитет добијених резултата свакодневних испитивања воде сведочи и рад лабораторије у склоаду са захтевима међународног стандарда. Лабораторија је акредитована у складу са Стандардом СРПС/ИСО/ИЕЦ 17025, од стране Акредитационог тела Србије – АТС од 2015. године, а кроз редовна надзорна оцењивања од стране АТС-а потврђује компетентност из оквира акредитације.

 

Pin It on Pinterest