СЕРВИСНЕ ИНФО

НА ДЕЛУ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА, ОД ИЗВОРИШТА КРУПАЦ ДО ВИНИКА ОТЕЖАНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ТОКОМ ДАНА

Неодложни радови на магистралном цевоводу у улици Радмиле Савићевић, у насељу Горња Врежина (испод пропуста, паралелно са ауто-путем), условљавају отежано водоснабдевање за кориснике од изворишта Крупац до Виника. Због радова током дана, у истом времену биће...

НИШКА БАЊА, УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА БР. 1

Вода на улици, потребно је раскопавање у улици Синђелићевој бр. 1, у Нишкој Бањи. Због радова на поправци водоводне мреже, могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у...

КНЕЗ СЕЛО

Вода на улици, потребно је раскопавање у Кнез Селу, изнад школе. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевања до 15 сати у делу Кнез Села,...

УЛИЦА РЕНТГЕНОВА ББ

Вода на улици, потребно је раскопавање у Рентгеновој улици бб. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у Рентгеновој и неким околним улицама (Пастерова, део Драгише Цветковића и део Др...

НАСЕЉЕ ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, УЛИЦА ОБЛАЧИЋА РАДА БР. 3

Вода на улици, потребно је раскопавање у ул. Облачића Рада бр. 3 у насељу Горњи Матејевац. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у поменутој улици и делу насеља...

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР БР. 62

Квар на првом вентилу, потребно је раскопавање у улици Булевар 12. фебруар, код бр. 62. Због радова на поправци прикључне везе могућ је мањи прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Булевар...

Контрола и квалитет воде

Задатак ЈКП „Наисус“ Ниш је да обезбеди довољну количину хигијенски исправне воде за пиће.

У ЈКП „Наисус“ Ниш присутан је висок ниво контроле квалитета воде са циљем очувања и заштите здравља људи.

Контролу квалитета обављамо на основу важећег Правилника о хигијенској справности воде за пиће: Службени лист СРЈ 42/98 и 44/99.

Провера квалитета воде је велика обавеза коју ЈКП „Наисус“ Ниш свакодневно одговорно испуњава. 

Свакодневна интерна контрола хигијенске исправности воде врши се у акредитованом Сектору санитарне контроле са лабораторијом ЈКП „Наисус“ Ниш. У Сектору се свакодневно обављају физичко – хемијска и микробиолошка испитивања квалитета воде и то : изворишта, црпних станица, резервоара, тачака дистрибутивне мреже код потрошача као и површинских вода у сливовима изворишта.

Упоредо са интерном контролом квалитета воде коју обавља Сектор санитарне контроле са лабораторијом, контрола хигијенске исправности воде за пиће обавља се и у овлашћеној здравственој установи Института за јавно здравље Ниш и под надзором санитарне инспекције.

Велики број узорака који се на годишњем нивоу испита у акредитованој лабораторији ЈКП „Наисус“ Ниш, је преко 10 000 узорака, а у лабораторији Института за јавно здравље Ниш, преко 4000 узорака,што доказује да је вода коју ЈКП „Наисус“ дистрибуира потрошачима хигијенски исправна и здравствено безбедна. Вредности свих параметара у складу су са Правилником, у води нису нађени тешки метали, као ни канцерогене супстанце. Од постојања ЈКП „Наиссус“ Ниш, никада се није догодила хидрична епидемија.

У лабораторији ЈКП „Наисус“-а Ниш, на дневном нивоу обавља се испитивање и преко 45 узорака воде. Наш циљ у виду одржавања и потврде поверења у квалитет добијених резултата свакодневних испитивања воде сведочи и рад лабораторије у склоаду са захтевима међународног стандарда. Лабораторија је акредитована у складу са Стандардом СРПС/ИСО/ИЕЦ 17025, од стране Акредитационог тела Србије – АТС од 2015. године, а кроз редовна надзорна оцењивања од стране АТС-а потврђује компетентност из оквира акредитације.

 

Pin It on Pinterest