ЈКП“Наиссус“ улаже значајна средства за обезбеђење сигурнијег и редовнијег водоснабдевања моравских села

Поред села Миљковац ЈКП “Наиссус“ обавља санацију Моравског система изворишта “Пештер“. Цевовод се поставља у дужини од 1800 метара, пречник цеви је 200 мм. Просечна издашност изворишта је 20 литара усекунди, а максимална 40 литара у секунди. Санирањем постојећег цевовода и укључивањем изворишта “Пештер“ се врши растерећење пумпне станице “Наис“.

Извориште „Пештер“ после 15 година ставља се у функцију и заједно са њим формирамо у великој мери један, рекао бих аутономан водоводмни систем који ће покрити 10 села. Чињеница да се налазимо на месту, где је до сада вода долазила из изворишта “Љуберађа“, неких стотину километара, најбоље говори шта ми добијамо стављањем у функцију изворишта “Пештер“. Сада радимо реконструкцију, неких 1400 метара до изворишта “Пештер“ и 300 метара до резервоара Миљковац, одакле ће вода гравитационо ићи и снабдевати села: Миљковац, Паљину, Горњу Топоницу, Доњу Топоницу, Доњу Трнаву, Суповац, Мезграју, Трупале и Вртиште, и на тај начин се обезбеђује решење проблема водоснабдевања моравских села – том приликом је изјавио градоначелник Ниша Дарко Булатовић.

Екипе ЈКП “Наиссус“ су са првим лепим данима изашле на терен, и пре отварања грађевинске сезоне оператива је отпочела послове зацртане планом пословања за 2019-ту годину.

Овде се налазимо на локацији изворишта “Пештер“. Ради се реконструкција цевовода од каптаже “Пештер“до резервоара “Миљковац“. У питању је полиетиленска цев 200 мм, у дужини од неких 1800 метара. Вредност радова износи 6,5 милона динара без пдв-а, а рок за завршетак истих је планиран до краја априла. Треба истаћи да ову ову инвестицију улаже ЈКП “Наиссус“својим ванредним залагањем свих ресурса и посебно одговорним економичним пословањем. Очекујемо да ћемо ове радове завршити за неких месец дана и на тај начин оспособити моравски водовод да ради у свом пуном капацитету. Да појасним да су потребе десетак моравских села око 30 литара у секунди, само са изворишта “Пештер“ ћемо добијати 20 литара у секунди, што ће обезбедити довољан капацитет за сигурно и редовно водоснабдевање – закључио је директор ЈКП “Наиссус“ Игор Вучић.

Градска општина Црвени крст има 25 села код којих је приоритет комунална инфраструктура, истакао је председник општине Црвени крст, проф. Др Мирослав Милутиновић и додао:

Овде се приступило решавању проблема водоснабдевања, конкретно се решавају 10 села. Сигуран сам да убудуће неће бити притужби на редовно снабдевање водом. Овај водовод од изворишта “Пештер“ је до сада био неупотребљив, кажем са 13 милона динара биће направљен, захваљујући комуналном предузећу “Наиссус“, да ће ова наша 10 села увек имати питку воду.

Овим подухватом се омогућује стабилно и редовно снабдевање свих корисника на простору моравских села а уједно се и смањују трошкови око дистрибуције воде из удаљеног изворишта као и трошкови струје на пумпној станици “Наис“.

ХИТАН АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

Услед тренутне хидрометеролошке ситуације, коју прати сушни период и изузетно високе температуре, сва изворишта на систему нишког водовода показују знаке смањене издашности.

Из истих разлога, готово у свим мерним зонама нишког водоводног система присутни су знаци повећане потрошње воде.

У овим околностима ЈКП „Ниссус“ Ниш апелује на суграђане да одговорно и рационалну користе воду како не би дошло до озбиљних поремећаја у водоснабдевању.

Апелујемо на наше суграђане да буду солидарни и користе воду за њене основне намене – пиће, кување и одржавање личне хигијене. Заливање башти, зелених и бетонских површина, прање аутомобила цревом, пуњење базена и друго неконтролисано трошење представља нерационалну потрошњу. Нерационална потрошња може довести до озбиљних поремећаја који могу утицати на редовно снабдевање водом наших корисника у свим деловима града.

Апел је упућен свим општинама на територији Града Ниша, које ће својим активностима а у скалду са својим овлашћењима, предузети све неопходне мере у циљу сузбијања ненаменске потрошње воде.

Још једном апел нашим суграђанима да рационално користе воду како би ЈКП „Наиссус“ Ниш свим корисницима омогућило уредно водоснабдевање.