ЈКП“НАИССУС“ НУДИ КОРИСНИЦИМА ДА САМИ ОЧИТАЈУ И ПРИЈАВЕ ПОТРОШЊУ

ЈКП „Наиссус“ Ниш обавештава своје кориснике услга да се очитавање потрошње воде врши сваког месеца а да је обавеза корисника да омогући приступ мерном месту.

Очитавање потрошње је организовано сваког радног дана од 8 до 15 сати. У неким објектима не борави нико у истом периоду, неки су стално закључани тако да ЈКП“Наиссус“ омогућава корисницима да сами очитају и пријаве количину потрошене воде.

Пријава очитаног стања на водомеру је могуће доставити на више начина:  

1. Попуњавањем електронског обрасца „Пријава потрошње воде“ на званичној интернет страници предузећа www.jkpnaissus.co.rs.

или

2. Доставом фотографије водомера путем Viber апликације на број 066/8222433 – обавезно је уписати све информације од значаја за фактурисање (име и презиме власника прикључка, матични број потрошача са рачуна за воду, адресу мерног места, стање на водомеру, датум очитавања и слику водомера),

 или

3. Путем елетронске поште на адресу [email protected] – обавезно је уписати све информације од значаја за фактурисање (име и презиме власника прикључка, матични број потрошача са рачуна за воду, адресу мерног места, стање на водомеру, датум очитавања и слику водомера).

4. Лично у просторијама Услужног центра предузећа (шалтер информација и рекламација) у улици Кнегиње Љубице 1/1 сваког радног дана у периоду од 07:00 до 15:00 сати

Корисници који се редовно очитавају, користе воду у скаду са прописима, прате своју потрошњу на месечном нивоу и одговорно и рационално користи воду као најважнији ресурс 21. века. Упознати су уколико постоји повећање потрошње у односу на претходни период, брину о својим инсталацијама и правовремено реагују у случају кварова и хаварија. Овако корисници испуњавају услов за умањење рачуна због хаваријске потрошње.

Корисници који се не очитавају редовно користе воду на недозвољен начин и ризикују искључење са водоводне мреже од стране пружаоца ове услуге. Овакви корисници нерационално и неодговорно троше воду, без сазнања о количини утрошене воде и стању на унутрашњим инсталацијама и тако ризикују високе рачуне за воду услед хаваријске потрошње. Код окваквих корисника не постоји основ за умањење рачуна уколико дође до хаварије на њиховом делу мреже. Вода је извор живота! Штедимо воду! Свака кап је важна!