JKP“NAISSUS“ NUDI KORISNICIMA DA SAMI OČITAJU I PRIJAVE POTROŠNJU

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

JKP „Naissus“ Niš obaveštava svoje korisnike uslga da se očitavanje potrošnje vode vrši svakog meseca a da je obaveza korisnika da omogući pristup mernom mestu.

Očitavanje potrošnje je organizovano svakog radnog dana od 8 do 15 sati. U nekim objektima ne boravi niko u istom periodu, neki su stalno zaključani tako da JKP“Naissus“ omogućava korisnicima da sami očitaju i prijave količinu potrošene vode.

Prijava očitanog stanja na vodomeru je moguće dostaviti na više načina:  

1. Popunjavanjem elektronskog obrasca „Prijava potrošnje vode“ na zvaničnoj internet stranici preduzeća www.jkpnaissus.co.rs.

ili

2. Dostavom fotografije vodomera putem Viber aplikacije na broj 066/8222433 – obavezno je upisati sve informacije od značaja za fakturisanje (ime i prezime vlasnika priključka, matični broj potrošača sa računa za vodu, adresu mernog mesta, stanje na vodomeru, datum očitavanja i sliku vodomera),

 ili

3. Putem eletronske pošte na adresu reklamacije@naissus.co.rs – obavezno je upisati sve informacije od značaja za fakturisanje (ime i prezime vlasnika priključka, matični broj potrošača sa računa za vodu, adresu mernog mesta, stanje na vodomeru, datum očitavanja i sliku vodomera).

4. Lično u prostorijama Uslužnog centra preduzeća (šalter informacija i reklamacija) u ulici Kneginje Ljubice 1/1 svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 sati

Korisnici koji se redovno očitavaju, koriste vodu u skadu sa propisima, prate svoju potrošnju na mesečnom nivou i odgovorno i racionalno koristi vodu kao najvažniji resurs 21. veka. Upoznati su ukoliko postoji povećanje potrošnje u odnosu na prethodni period, brinu o svojim instalacijama i pravovremeno reaguju u slučaju kvarova i havarija. Ovako korisnici ispunjavaju uslov za umanjenje računa zbog havarijske potrošnje.

Korisnici koji se ne očitavaju redovno koriste vodu na nedozvoljen način i rizikuju isključenje sa vodovodne mreže od strane pružaoca ove usluge. Ovakvi korisnici neracionalno i neodgovorno troše vodu, bez saznanja o količini utrošene vode i stanju na unutrašnjim instalacijama i tako rizikuju visoke račune za vodu usled havarijske potrošnje. Kod okvakvih korisnika ne postoji osnov za umanjenje računa ukoliko dođe do havarije na njihovom delu mreže. Voda je izvor života! Štedimo vodu! Svaka kap je važna!

Ostale vesti