ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ГОРЊОМАТЕЈЕВАЧКОЈ УЛИЦИ, ЗА ПРИЛАЗЕ 4 И 7

Планирани су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Пантелеј, у Горњоматејевачкој улици, за прилазе 4 и 7. Тренутно се обављају радови у 7 прилазу, где треба поставити 187,5 метара цеви, пречника 110 мм. У прилазу 4 треба изградити 205,6 метара цеви, пречника 110мм. Укупна вредност уговора са градом је 2.583.631,84 дин. са ПДВ-ом. Са радовима се кренуло 09.03.2022. године и рок за завршетак радова у оба прилаза је 20 дана. Новоизграђена мрежа биће повезана на постојећу у Горњомајевачкој улици, пречника 150 мм и са улицом Северним булеваром, пречника 200 мм.