ИНТЕРВЕНЦИЈА НА МРЕЖИ У УЛИЦИ БУЛЕВАР ЦАРА КОНСТАНТИНА

Квар на цевоводу DN 500mm, потребан је ископ у ул. Булевар Цара Константина, на путу за фирму “Nissal“. Због поправке водоводне мреже неће бити прекида у снабдевању водом.