Хилда Миленковић

извршна директорка за пословни систем

Хилда Миленковић

извршна директорка за пословни систем

Рођена је 27.01.1976. године у Нишу.
Основну школу „Ратко Вукићевић“ и средњу Економску школу завршила је у Нишу.
Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу.
Поред звања дипломираног економисте стекла је посебна звања овлашћеног рачуновође и медијатора.
Стални је судски вештак за економско – финансијску област где су јој рачуноводство и порези ужа специјалност.
Бавила се истраживачким радом и аутор је више радова из области форензичког рачуноводства.
Говори течно немачки, а служи се енглеским језиком.

Радно искуство

2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Извршна директорка за пословни систем

2019. — 2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Руководилац финансијског сектора

2016. — 2019.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Помоћница директора за финансијске послове

2014. — 2016.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Руководилац финансијског сектора

2013. — 2014.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Шефица рачуноводства

2008. — 2013.

Porr – Werner & Weber Environmental Technologies

Шефица рачуноводства

2005. — 2008.

„Koka – komerc“ Ниш

Шефица рачуноводства

2004. — 2005.

„Eurolift“ Ниш

Рачуноводство и обрачун пореза

1995. — 2003.

„11. новембар“ Ниш

Рачуноводство
Заменица директора