ГРАД НИШ РЕШАВА ПРОБЛЕМ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ГОРЊИ ДЕО СЕЛА ПАЉИНА

Стари систем водоснабдевања којим су се снабдевали мештани у горњем делу села Паљина, према селу Рујник, је дотрајао и није више функционалан, поготову у летњим месецима. Стара каптажа је високо у брду, урасла, у јако лошем стању и пресушује уназад шест година. Резервоар је километар и по испод каптаже, неких 50 метара од пута, који треба да се детаљно испита и  реконструше.

Град Ниш је покренуо иницијативу за решавањем проблема на начин да се нова водоводна мрежа повеже на моравски водоводни систем, који постоји у доњем делу села. Ово конкретно значи да град новчано помогне израду пројектне документације, изградњу пумпне станице у доњем делу села, која ће да омогући доток воде у резервоар у горњем делу и повезивање разводне мреже у дужини неких 1500 метара (са сокацима) у том делу села. Вредност израде пројекта и реализација радова би коштала процењено 20 до 25 милиона динара, комплетна реконструкција мреже, реконструкција резервоара и изградња пумпне станице. Трасу за најављене радове у селу Паљина су по снежним временским условима обишли представници ЈКП“Наиссус“Ниш: Бојан Ђорђевић, руководилац сектора изградње и одржавања ВИП мреже, Предраг Јанковић, шеф одељења одржавања водоводне мреже у приградским насељима и Дејан Крстић, представник месног одбора за комунална питања у селу Паљина.