ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП“Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Бранка Миљковића, Васе Чарапића, Студеничка

ОТВАРАЊЕ КИНЕТА

Бете Вукановић, Лазара Трифуновића

ПРОВЕРА ПРИКЉУЧКА

Војводе Танкосића I прилаз 14

РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ

Извориште Медијана

ИСПИРАЊЕ

Димитрија Драговића