ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Ђорђа Андрејевића Куна, Николе Узуновића, Петра Аранђеловића, Драгише Цветковића.

Усисавање и поправка уличне мреже у улици Инжењера Бирвиша.

Отпушење и испирање прикључне везе у улицама: Николе Коперника 22, Црвених јавора 16Б.

Отпушење уличне мреже на булевару Св. Цара Константина 42.