ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Жарка Ђурића, Ћурлинска, Хомољска.

Усисавање и поправка уличне мреже у Рентгеновој улици код броја 25.

Давање прикључка на Византијском булевару код броја 49.

Чишћење атмосферских сливника по налогу у улицама: Книнска, Св. Килмент и Наум, Пиротска.