ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У оквиру планског одржавања канализационе мреже, током дана екипе ЈКП“Наиссус“ обављају радове на следећим локацијама:

РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ СЛИВНИКА ПО НАЛОГУ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НИША:

Сврљишки партизански одред, Великотрнавска

ИСПИРАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Златка Балоковића, Боре Вукмировића, Боривоја Гојковића

ПРОВЕРА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Војводе Танкосића, први прилаз, бр. 14