ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Ђердапска, Жупска, Максима Горког, Светозара Милетића.

Отпушење уличне мреже са два специјална возила у улици Инжењера Бирвиша.

Провера прикључне везе у улици 63. падобранске дивизије.