ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Ђердапска, Изворска, Соколска, Јабланичка.

Провера канализационе мреже у улици Милана Обреновића.

Сакупљање муља из атмосферских сливника у Рајићевој улици. Испирање уличне мреже са два специјална возила у улици Ратка Јовића.

Испирање уличне мреже са два специјална возила у улици Ратка Јовића.