ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Солунских ратника, Јанка Веселиновића и Струмској.

Отпушавање канализационе мреже у улици Инжињера Бирвиша.

Редовно чишћење атмосферских сливника у улици Стојана Новаковића.