ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у Учитељ Милиној, Алексиначкој, Кнегиње Љубице и Краљевића Марка.

Испирање уличне мреже и постављање шахт поклопца са рамом у улици Светислава Јовановића.