ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у улицама: Краљевића Марка, Дурлан, Ратка Вукичевића, Булевар Св. Пантелејмона.

Отпушавање канализационе мреже се обавља у улици Душановој 101 и на Медицинском факултету

Испирање уличне мреже у улици Светислава Јовановића.

Усисавање прикључне шахте у ул. Љубе Ненадовића и у Клиничком центру.